Digitalna zdravstvena platforma podjetja Better bo osnova novega integriranega bolnišničnega sistema na Cipru

S svojo digitalno zdravstveno platformo bo Better ključni del digitalizacije bolnišničnega informacijskega sistem na Cipru. Better platforma bo služila kot podatkovna platforma za shranjevanje kliničnih podatkov v novem integriranem bolnišničnem informacijskem sistemu.

Podjetje Better je bilo, s konzorcijem partnerjev pod vodstvom OTE skupaj s podjetji IBM in Datamed kot izvedbenim partnerjem, izbrano na mednarodnem razpisu. Better bo za shranjevanje podatkov v digitalnih zdravstvenih kartonih zagotovil svojo digitalno zdravstveno platformo, ki temelji na odprtih podatkih in standardu openEHR. S tem bodo podatki in informacije bolj dostopni, mogoče bo hitrejše odločanje in bolj učinkovito upravljanje s podatki. Poleg tega bodo zbrani podatki na voljo tudi za zdravstvene raziskave in razvoj, v pomoč bodo pri preventivnih programih in poskrbeli bodo za boljšo oskrbo pacientov.

Kot izvedbeni partner bo lahko podjetje Datamed uporabljalo tudi orodja, ki zahtevajo manj programiranja (low-code tools) podjetja Better za hitri razvoj aplikacij in medicinskih obrazcev.

Digitalizacija celotnega bolnišničnega sistema
Z novim sistemom bodo vsi zdravstveni kartoni in celoten proces hospitalizacije, od sprejema do odpusta, pa tudi predpisovanje zdravil, digitalizirani. Transformacija sistema bo vključevala tudi operativne in administrativne funkcije ter bo prinesla številne prednosti tako državljanom kot tudi ponudnikom zdravstvene oskrbe.

Projekt digitalizacije bolnišničnega sistema bo vodilo ciprsko ministrstvo za zdravje in Državna organizacija zdravstvenih storitev Cipra (SHSO), njihov glavni cilj pa je nadgraditi, poenostaviti in avtomatizirati procese in zdravstvene storitve na Cipru. Celoten projekt vključuje funkcionalno, operativno in tehnološko posodobitev vseh javnih zdravstvenih ustanov (javne bolnišnice in zdravstveni domovi). Sistem bodo partnerji razvili v dveh letih, nadaljnjih osem let (z možnostjo petletnega podaljšanja) pa bodo sistemu zagotavljali podporo. Celoten posel za vse vpletene in vseh deset let je vreden 46 milijonov evrov in je eden največjih tehnoloških projektov na Cipru

Kyriacos Kokkinos, namestnik predsednika Cipra za raziskave, inovacije in digitalne politike, je dejal, da »digitalna transformacija ni bila samo prioriteta, ampak nuja za razvoj, vzdržnost in kompetitivnost Cipra. To je še posebej pomembno za zdravstveni sektor, ki je ključni steber kredibilnosti in napredka moderne države. Modernizacija zdravstvenega sistema se že dogaja z vidnimi, pomembnimi in koristnimi rezultati«.

»Veseli smo, da smo lahko zagotovili našo digitalno zdravstveno platformo za proces digitalizacije bolnišničnega sistema na Cipru. Mislim, da je pristop odprtih podatkov korak v pravo smer za bolnišnični informacijski sistem, in upam, da bomo lahko v prihodnosti še okrepili naše sodelovanje z nadgradnjo kliničnih produktov, ki jih Better zagotavlja na drugih trgih,« pa je povedal Tomaž Gornik, direktor in ustanovitelj podjetja Better.

Naročite se na vse naše novice

Najboljši vir novic iz panoge in najboljših praks.